Sprekers

Saskia van Oostveen

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

In 2012 ondertekende Nederland namens het Koninkrijk het UNESCO-verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Sindsdien wordt er samengewerkt tussen de eilanden en Nederland aan safeguarding van immaterieel erfgoed. Dat is levend erfgoed, en omvat onder meer festiviteiten en rituelen, ambachtelijke kennis en vaardigheden, uitvoerende kunsten, tradities rond zingen en vertellen én kennis van de natuur en het universum.

Er is binnen het Koninkrijk veel gedeeld immaterieel erfgoed, dat zowel in Nederland als op de eilanden leeft, maar elk eiland heeft ook zo z’n specifieke immaterieel erfgoed. Aan de hand van voorbeelden van immaterieel erfgoed rondom de zee in kennis van de natuur, ambachten, verhalen en feesten in het Caribisch gebied wordt verteld over de (lokale) borging van deze kennis van de natuur voor toekomstige generaties.

Saskia van Oostveen is teamleidster Erfgoedzorg bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.